תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 9
16%
מגדר
137 / 16
12%
כללי
201 / 16
8%