תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 2
6%
מגדר
137 / 15
11%
כללי
201 / 15
8%