תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 8
14%
מגדר
137 / 14
11%
כללי
201 / 14
7%