תוצאה
אישי
קטגוריה
25 / 2
8%
מגדר
137 / 13
10%
כללי
201 / 13
7%