תוצאה
אישי
קטגוריה
35 / 1
3%
מגדר
137 / 12
9%
כללי
201 / 12
6%