תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 7
13%
מגדר
137 / 10
8%
כללי
201 / 10
5%