תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 6
11%
מגדר
137 / 9
7%
כללי
201 / 9
5%