תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 5
9%
מגדר
137 / 8
6%
כללי
201 / 8
4%