תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 4
7%
מגדר
137 / 6
5%
כללי
201 / 6
3%