תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 3
6%
מגדר
137 / 5
4%
כללי
201 / 5
3%