תוצאה
אישי
קטגוריה
58 / 2
4%
מגדר
137 / 4
3%
כללי
201 / 4
2%