תוצאה
אישי
קטגוריה
25 / 1
4%
מגדר
137 / 3
3%
כללי
201 / 3
2%