תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
24 / 20
84%
כללי
108 / 101
94%