תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
24 / 19
80%
כללי
108 / 99
92%