תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
84 / 80
96%
כללי
108 / 98
91%