תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
24 / 16
67%
כללי
108 / 94
88%