תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
84 / 69
83%
כללי
108 / 81
75%