תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 3
43%
מגדר
24 / 11
46%
כללי
108 / 73
68%