תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
84 / 58
70%
כללי
108 / 68
63%