תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 6
60%
מגדר
24 / 10
42%
כללי
108 / 67
63%