תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 2
23%
מגדר
84 / 56
67%
כללי
108 / 65
61%