תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 5
50%
מגדר
24 / 9
38%
כללי
108 / 62
58%