תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 4
40%
מגדר
24 / 8
34%
כללי
108 / 53
50%