תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
24 / 7
30%
כללי
108 / 48
45%