תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
24 / 6
25%
כללי
108 / 46
43%