תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
84 / 36
43%
כללי
108 / 41
38%