תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
84 / 26
31%
כללי
108 / 31
29%