תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 2
29%
מגדר
24 / 5
21%
כללי
108 / 27
25%