תוצאה
אישי
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
24 / 4
17%
כללי
108 / 24
23%