תוצאה
אישי
קטגוריה
5 / 2
40%
מגדר
84 / 19
23%
כללי
108 / 22
21%