תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 3
13%
מגדר
84 / 12
15%
כללי
108 / 15
14%