תוצאה
אישי
קטגוריה
26 / 3
12%
מגדר
84 / 11
14%
כללי
108 / 14
13%