תוצאה
אישי
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
84 / 10
12%
כללי
108 / 13
13%