תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 3
38%
מגדר
84 / 9
11%
כללי
108 / 12
12%