תוצאה
אישי
קטגוריה
26 / 2
8%
מגדר
84 / 7
9%
כללי
108 / 10
10%