תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 2
9%
מגדר
84 / 6
8%
כללי
108 / 9
9%