תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
84 / 5
6%
כללי
108 / 8
8%