תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
24 / 3
13%
כללי
108 / 7
7%