תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
24 / 2
9%
כללי
108 / 6
6%