תוצאה
אישי
קטגוריה
2 / 1
50%
מגדר
24 / 1
5%
כללי
108 / 5
5%