תוצאה
אישי
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
84 / 4
5%
כללי
108 / 4
4%