תוצאה
אישי
קטגוריה
24 / 1
5%
מגדר
84 / 3
4%
כללי
108 / 3
3%