תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
70 / 8
12%
כללי
108 / 8
8%