תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 1
10%
מגדר
70 / 7
10%
כללי
108 / 7
7%