תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
70 / 6
9%
כללי
108 / 6
6%