תוצאה
אישי
קטגוריה
11 / 2
19%
מגדר
70 / 5
8%
כללי
108 / 5
5%