תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
70 / 3
5%
כללי
108 / 3
3%