תוצאה
אישי
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
70 / 1
2%
כללי
108 / 1
1%