תוצאה
אישי
קטגוריה
64 / 3
5%
מגדר
211 / 8
4%
כללי
319 / 8
3%