תוצאה
אישי
קטגוריה
64 / 2
4%
מגדר
211 / 7
4%
כללי
319 / 7
3%